Gym Glamour

-10% NA WSZYSTKO | KOD: KLIENT10

Nie pamiętasz hasła?
Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zapewniamy, że ochrona Państwa prywatności podczas korzystania ze strony internetowej gymglamour.com, w tym ochrona Państwa danych osobowych, jest dla nas bardzo ważna. Dlatego też przetwarzamy powierzone nam dane osobowe zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony i bezpieczeństwa danych, w szczególności zgodnie z RODO, przestrzegając

Państwa prawa do zachowania prywatności oraz dokładając niezbędnych starań w celu zapewnienia Państwu wymaganej prawem ochrony. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności, w której znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, w tym przysługujących Państwu praw. Korzystanie ze strony internetowej gymglamour.com oznacza akceptację przez Państwa zasad jej działania.

1. DEFINICJE

1.1 Administrator – administrator Państwa danych osobowych, którym jest Gym Glamour spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 1049978, NIP: 7011158464, REGON: 525991760 o kapitale zakładowym wynoszącym 100 000,- złotych oraz prowadzący Serwis, będący właścicielem sklepu internetowego gymglamour.com.

1.2 Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3 Polityka – niniejsza Polityka Prywatności.

1.4 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5 Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem

https://gymglamour.com/

1.6 Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce, w tym korzystająca ze sklepu internetowego gymglamour.com

2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

2.1 W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.

2.2 Niniejsza Polityka określa szczegółowe zasady postępowania z danymi osobowymi gromadzonymi podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika oraz cele przetwarzania tych danych, a w szczególności sposób przetwarzania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

KORZYSTANIE Z SERWISU

3.1 Dane osobowe Użytkowników Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające konta w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora:

3.1.1 w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

3.1.2 w celu obsługi zamówień produktów lub usług (prawidłowej ich realizacji i rozliczenia) dokonywanych bez rejestracji w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

3.1.3 w celu obsługi reklamacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO);

3.1.4 w celach marketingowych Administratora, w szczególności związanych z przekazywaniem Państwu informacji handlowych lub marketingowych o produktach i usługach dostępnych w Serwisie, w tym o aktualnościach, nowościach i zniżkach oferowanych przez sklep internetowy Gym Glamour – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na promowaniu oferowanych produktów i usług;

3.1.5 w celu realizacji zamówionej usługi cyklicznego otrzymywania newslettera Gym Glamour (regularny newsletter) – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na promowaniu oferowanych produktów i usług;

3.1.6 w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

3.1.7 w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi –wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie jego praw.

REJESTRACJA W SERWISIE

3.2 Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

3.3 Dane osobowe są przetwarzane:

3.3.1 w celu świadczenia usług związanych z rejestracją i obsługą konta w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

3.3.2 w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;

3.3.3 w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie jego praw;

3.3.4 w celach marketingowych Administratora, w szczególności związanych z przekazywaniem Państwu informacji handlowych lub marketingowych o produktach i usługach dostępnych w Serwisie, w tym o aktualnościach, nowościach i zniżkach oferowanych przez sklep internetowy Gym Glamour – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na promowaniu oferowanych produktów i usług;

3.3.5 w celu realizacji zamówionej usługi cyklicznego otrzymywania newslettera Gym Glamour –wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na promowaniu oferowanych produktów i usług.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

3.4 Złożenie zamówienia (zakupu produktu lub usługi) przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Podanie tych danych jest fakultatywne.

3.5 Dane osobowe są przetwarzane:

3.5.1 w celu prawidłowej realizacji złożonego zamówienia oraz rozliczenia umowy na zamówione produkty lub usługi – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

3.5.2 w celu wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, w tym także w celu potwierdzenia realizacji tych obowiązków – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

3.5.3 w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

3.5.4 w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie jego praw;

3.5.5 w celach marketingowych Administratora, w szczególności związanych z przekazywaniem Państwu informacji handlowych lub marketingowych o produktach i usługach dostępnych w Serwisie, w tym o aktualnościach, nowościach i zniżkach oferowanych przez sklep internetowy Gym Glamour – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na promowaniu oferowanych produktów i usług;

3.5.6 w celu realizacji zamówionej usługi cyklicznego otrzymywania newslettera Gym Glamour – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na promowaniu oferowanych produktów i usług;

3.5.7 w celach związanych z badaniem satysfakcji, w szczególności poprzez wysyłanie na adres e-mail komunikacji z prośbą o wystawienie opinii (recenzji) lub wypełnienie ankiety satysfakcji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na utrzymywaniu wysokiej jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Użytkowników z oferowanych produktów i usług.

OTRZYMYWANIE INFORMACJI HANDLOWYCH LUB MARKETINGOWYCH GYM GLAMOUR

3.6 Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub marketingowych o produktach i usługach dostępnych w Serwisie, w tym o aktualnościach, nowościach i zniżkach oferowanych przez sklep internetowy Gym Glamour za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na wysyłce informacji handlowych lub marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, z tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem czynności, której dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem. Użytkownik ma również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jednak nie dłużej niż do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na przesyłanie informacji handlowych lub marketingowych drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub do momentu złożenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

REGULARNE OTRZYMYWANIE NEWSLETTERA

3.7 Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na regularne otrzymywanie informacji dotyczących oferty Administratora (regularny newsletter) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na wysyłce informacji dotyczących oferty Administratora w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, z tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem czynności, której dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem. Użytkownik ma również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jednak nie dłużej niż do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na przesyłanie informacji dotyczących oferty Administratora drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub do momentu złożenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

KOMUNIKATOR „ZENDESK CHAT”

3.8 Administrator zapewnia w Serwisie możliwość bezpośredniego skontaktowania się z nim w trybie online (w czasie rzeczywistym) przy wykorzystaniu osadzonego w Serwisie narzędzia typu live chat „Zendesk Chat”. Skorzystanie przez Użytkownika z komunikatora Zendesk Chat w trybie online nie wymaga podania przez Użytkownika jego danych osobowych. Użytkownik kontaktując się z Administratorem może podać swoje dane (imię i nazwisko lub adres e-mail), wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Podanie tych danych jest dobrowolne. Administrator zacznie również przetwarzać dane osobowe Użytkownika w sytuacji, w której Użytkownik dobrowolnie poda swoje dane podczas prowadzonej komunikacji.

3.9 W sytuacji, w której komunikator Zendesk Chat będzie nieaktywny (tryb offline), Użytkownik ma możliwość pozostawienia za jego pośrednictwem wiadomości, na którą Administrator udzieli odpowiedzi, gdy będzie dostępny. Skorzystanie z tej formy kontaktu wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub informacji, o które prosi Użytkownik. W tym celu Użytkownik oprócz wiadomości podaje swój adres e-mail, na który ma być przesłana odpowiedź na przekazane zapytanie. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości obsługi zapytania przez Administratora. Użytkownik może podać także dodatkowe dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania (imię i nazwisko). Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne.

3.10 Dane osobowe są przetwarzane:

3.10.1 w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony komunikator Zendesk Chat – w zakresie danych niezbędnych do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

3.10.2 w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony komunikator Zendesk Chat – w zakresie danych, które nie są niezbędne do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

3.10.3 w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji Użytkowników w trakcie korzystania z Serwisu i sposobu korzystania z konta, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności.

4. POLITYKA COOKIES

4.1 Serwis posługuje się tzw. plikami cookies. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) są to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które zapisywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika odwiedzającego Serwis. Pliki cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie z Serwisu – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4.2 Mechanizm działania plików cookies jest bezpieczny dla urządzeń Użytkowników.

4.3 Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Serwis, dostosowany do jego indywidualnych potrzeb;

b)  tworzenia ogólnych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości Serwisu.

4.4 W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies, które ze względu na okres przechowywania można podzielić: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej), tj. na czas trwania sesji. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4.5 W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

4.5.1 „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające poruszanie się po Serwisie, a także korzystanie z jego podstawowych funkcji, w tym z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

4.5.2 pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

4.5.3 „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;

4.5.4 „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Serwisu itp.;

4.5.5 „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;

4.5.6 „społecznościowe” pliki cookies zapisywane i wykorzystywane są w związku z funkcjonalnością zintegrowanych z Serwisem portali społecznościowych; mogą służyć do zapisywania preferencji i zachowań związanych z serwisami społecznościowymi.

4.6 W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Jeżeli chcecie Państwo usunąć ciasteczka, które zostały zapisane na Państwa komputerze (do czasu zmiany ustawień, lub podczas wcześniejszych wizyt na stronie) musicie Państwo zrobić to ręcznie w swojej przeglądarce.

4.7 Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

4.8 Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.

4.9 Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

5. LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

5.1 Serwis zawiera linki i odnośniki prowadzące do zewnętrznych stron internetowych, których Administrator nie jest właścicielem. Administrator nie ponosi odpowiedzialności ani za zawartość tych stron, ani za zasady ochrony prywatności stosowane przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim udostępnią Państwo im swoje dane osobowe.

5.2 Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Instagram, Facebook) udostępnione przez Użytkownika związane z nawiązaniem kontaktu, lub inną interakcją na profilu Administratora (komentarze, polubienia, zamieszczanie postów, zdjęć). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu produktów Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na promowaniu oferowanych produktów. Administratorami tych danych są również właściciele tych serwisów, którzy niezależnie określają zasady przetwarzania Państwa danych. Prosimy o zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych udostępnionymi w zakładkach dotyczących prywatności w powyższych serwisach przez te podmioty.

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

6.1 Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane osobowe przetwarzane są nie dłużej niż do czasu realizacji celów wskazanych w Polityce oraz przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

6.2 Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi – w tym przypadku dane będą przetwarzane do momentu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego właściwe przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

6.3 W szczególności, w przypadku przetwarzania danych w celu:

6.3.1 prawidłowej realizacji i rozliczenia umowy na zamówione przez Państwa usługi lub produkty – dane będą przetwarzanie nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu zawartej umowy;

6.3.2 wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, w tym także w celu potwierdzenia realizacji tych obowiązków – dane będą przetwarzanie nie dłużej niż wymagają tego właściwe przepisy dotyczące przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych;

6.3.3 marketingowym Administratora, w szczególności związanym z przekazywaniem Państwu informacji handlowych lub marketingowych o produktach i usługach dostępnych w Serwisie, w tym o aktualnościach, nowościach i zniżkach oferowanych przez sklep internetowy Gym Glamour – dane będą przetwarzanie nie dłużej niż do czasu wycofania zgody na przesyłanie informacji handlowych lub marketingowych drogą elektroniczną (e-mail) lub do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania;

6.3.4 realizacji zamówionej usługi cyklicznego otrzymywania newslettera Gym Glamour (regularny newesletter) – dane będą przetwarzanie nie dłużej niż do czasu wycofania zgody na regularne otrzymywanie newslettera drogą elektroniczną (e- mail) lub do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania;

6.3.5 analitycznym i statystycznym – dane będą przetwarzanie nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu.

7. ODBIORCY DANYCH

7.1 Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym, które współpracują z Administratorem w związku z realizacją usług, oraz które wspierają działania Administratora w zakresie oferowanych Państwu usług oraz produktów, w tym w szczególności:

7.1.1 dostawcom usług IT, podmiotom zajmującym się wsparciem technicznym Serwisu, dostarczaniem usług hostingowych lub usług związanych z systemami i oprogramowaniem IT, w zakresie w jakim biorą oni udział w procesie przygotowywania, aktualizacji i zarządzania Serwisem oraz obsługi informatycznej procesów przesyłania i przechowywania danych, tj. m.in. spółce Shoplo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Inflancka 4C 00-189 Warszawa, nr KRS: 417586, nr NIP: 5213630420, która jest dostawcą narzędzia kreator e-sklepów;

7.1.2 podmiotom prowadzącym Centrum Wsparcia Klienta;

7.1.3 podmiotom takim jak banki, uczestniczącym w realizacji polecenia zapłaty, pośrednikom w zakresie przyjmowania i realizowania płatności, tj. m.in. spółce PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, nr KRS: 347935, numer NIP: 7792369887) („PayPro”) w celach związanych z obsługiwaniem składanych przez Państwa zleceń płatniczych zawierających polecenie wykonania transakcji płatniczej (zapłaty) na rzecz Administratora;

7.1.4 podmiotom świadczącym usługi doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, konsultingowe, windykacyjne;

7.1.5 operatorom pocztowym i podmiotom świadczącym usługi kurierskie (w związku z realizacją zamówienia), w tym spółce InPost sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków) w celu doręczenia przesyłki w Paczkomacie lub bezpośrednio przez kuriera;

7.1.6 w przypadku działań marketingowych odbiorcami danych mogą także domy mediowe, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe (w tym ich wybrani pracownicy i współpracownicy), w zakresie w jakim biorą udział w działaniach marketingowych produktów i usług Administratora.

7.2 W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

7.3 Jeśli jest to prawnie dopuszczalne oraz gdy jest to niezbędne do zapewnienia zgodności z prawem lub ustanowienia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika sądom, właściwym organom, w tym organom ścigania, organom regulacyjnym lub kancelariom prawnym bądź innym osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

8. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

8.1 Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, tj. w oparciu o podstawy prawne wskazane w art. 44-49 RODO, przede wszystkim poprzez:

8.1.1 współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

8.1.2 stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

8.1.3 stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

8.2 Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

8.3 Przetwarzanie Twoich danych osobowych może zostać przekazane poza EOG ponieważ Administrator udostępniania w Serwisie komunikator „ZENDESK CHAT” – narzędzie dedykowane obsłudze klientów, w celu przyjmowania i obsługi zapytań Użytkowników, którego administratorem jest Zendesk, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych (989 Market Street, San Francisco, CA 94103, United States) („Zendesk”).

8.4 Dane jakie mogą zostać przekazane poza EOG to:

a) adres e-mail – w przypadku korzystania przez Użytkownika z komunikatora w trybie offline;

b) adres e-mail lub imię i nazwisko – jeżeli dane te zostaną podane przez Użytkownika korzystającego z komunikatora w trybie online (dane opcjonalne);

c) imię i nazwisko – jeżeli dane te zostaną podane przez Użytkownika korzystającego z komunikatora w trybie offline (dane opcjonalne);

d) inne dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkownika podczas komunikacji prowadzonej za pośrednictwem Zendesk Chat.

8.5 Informacje na temat umowy powierzającej Zendesk przetwarzanie danych osobowych znajdują się pod następującym linkiem: https://www.zendesk.com/company/data-processing-form/

8.6 Informacje na temat stosowanych przez Zendesk środków zabezpieczających dane znajdują się pod następującymi linkami: https://www.zendesk.com/company/privacy-and-data-protection/ oraz https://www.zendesk.com/company/customers-partners/protect-service-data-enterprise-services/

8.7 Polityka ochrony prywatności Zendesk jest dostępna pod następującym linkiem:

https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/

9. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

9.1 W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do Państwa danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub ich uzupełnienia – gdy dane są niekompletne, nieprawidłowe lub uległy zmianie;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapominanym”) – jeżeli brak jest podstaw do przetwarzania, dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, w razie wycofania zgody na przetwarzanie danych, złożenia sprzeciwu ze względu na szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli lub usunięcie danych jest niezbędne do wykonania obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy Administrator dokonuje sprostowania danych, jeśli Administrator będzie przetwarzać dane bez podstawy prawnej, ale nie będą chcieli Państwo ich usunąć, Administrator nie będzie już potrzebował Państwa danych, jednak poinformują Państwo Administratora, że dane te będą potrzebne do ochrony Państwa praw lub dochodzenia roszczeń;

e) prawo do przenoszenia danych osobowych – zebranych w związku z zawartą umową, udzieloną zgodą, które mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, uniwersalnym formacie, nadającym się do odczytu na powszechnie stosowanym sprzęcie mobilnym lub komputerowym;

f) prawo wycofania zgody – w zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem;

g) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – ze względu na szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli, chyba że Administrator będzie posiadał nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub przetwarzanie będzie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

h) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu produktów i usług;

i) prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; więcej informacji na ten temat oraz sposobu wniesienia skargi uzyskają Państwo na stronie https://uodo.gov.pl/

9.2 Wniosek dotyczący realizacji przysługujących Państwu praw, można złożyć:

a) w formie pisemnej na adres korespondencyjny: Gym Glamour, Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa (najlepiej z dopiskiem „Dane Osobowe”);

b) drogą e-mailową na adres e-mail: info@gymglamour.com

10. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Kontakt z Administratorem w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych jest możliwy poprzez adres e-mail: info@gymglamour.com lub adres korespondencyjny: Gym Glamour, Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa (najlepiej z dopiskiem „Dane Osobowe”).

11. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

11.1 Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. W dniu dokonania zmian, o których mowa w zdaniu poprzednim, data wprowadzenia ostatniej poprawki wskazana w pkt 11.3 poniżej zostanie zaktualizowana.

11.2 Wszelkie pytania dodatkowe, związane z Polityką Prywatności można kierować na następujący adres e-mail: info@gymglamour.com.

11.3 Data ostatniej modyfikacji Polityki: 10.02.2021.

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium